Opintomatka Gävleen

joulukuu 2018
Ammattikorkeakoulu Metropolian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tekivät opintomatkan Gävleen joulukuussa 2018. Viikon aikana opiskelijat tutustuivat oman alansa käytänteisiin Ruotsissa; Gävlen hoivahallinnon toimialaan, kuntien ja maakunnan tehtäviin, vähemmistölainsäädäntöön sekä sen mukanaan tuomiin velvoitteisiin ja hoivahallinnon toimialan tehtävien toteuttamiseen käytännössä.

Ammattikorkeakoulu Metropolian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tekivät opintomatkan Gävleen joulukuussa 2018. Viikon aikana opiskelijat tutustuivat oman alansa käytänteisiin Ruotsissa; Gävlen hoivahallinnon toimialaan, kuntien ja maakunnan tehtäviin, vähemmistölainsäädäntöön sekä sen mukanaan tuomiin velvoitteisiin ja hoivahallinnon toimialan tehtävien toteuttamiseen käytännössä.

Opiskelijat tutustuivat käytännön työhön esikouluissa, vanhusten palvelutaloissa, vapaa-aikakeskuksissa sekä keskuksessa, joka tarjoaa palveluita ja tukea muistisairaiden omaisille. Ammatillista kielitaitoaan he kartuttivat autenttisessa toimintaympäristössä ja ohjasivat kulttuuripainotteisia toimintatuokioita vierailukohteissa.

Opiskelijat esittivät ruotsinsuomalaiselle eläkeläisyhdistykselle suomalaista joulumusiikkia, leipoivat yhdessä palvelutalon asukkaiden kanssa ja tuottivat suomalaisiin juhlapyhiin liittyvän perinneruokaoppaan resepteineen. Ruotsinsuomalaisille hoiva-alan työntekijöille he järjestivät viihteellisen illanvieton, jonka esitykset vahvistivat läsnäolijoiden suomalaisuutta tai suomen kieltä. Samalla tilaisuuden ruotsalaisille osallistujille tarjoutui mahdollisuus tutustua suomalaisen kulttuurin ja kielen erityispiirteisiin. Esikoululaisia opiskelijat kannustivat hampaidenpesuun draamallisin keinoin.

Lisäksi opiskelijat tutustuivat oman alansa koulutukseen ja tutkimukseen Ruotsissa.

Opintomatkan aikana vierailtiin mm seuraavissa kohteissa:

Anhörigcenter
Furugården
Tranmurs förskola
Bomhus Folkets hus
Högskolan i Gävle

Opettaja Katja Hämäläisen ja opiskelijoiden ajatuksista ja kokemuksista liittyen ammattikielen oppimiseen autenttisessa ympäristössä voit lukea lisää artikkelista:
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220254 h

Opintomatka Gävleen