Opiskelijoiden palautetta opintomatkalta

15.1.2019
Opintomatkan tavoitteena oli rohkaista opiskelijoita käyttämään ruotsin kieltä ja toimimaan itse kielellisenä mallina ruotsinsuomalaisille, sekä tarjota kaikille osallistujille kielenkäyttötilanteita, joissa oppimista tapahtuu luontevasti ja käytännönläheisesti.

Palautetta opintomatkalta:

”…erityinen helmi oli se, että onnistui ihan tavallisessa ruotsinkielisessä kahvipöytäkeskustelussa tulemaan ymmärretyksi ja ymmärtämään muita.”

” Sain koulutuksesta paljon irti… tärkeintä oli yhdessä tekeminen ja jakaminen.”

”Tunsin oloni tervetulleeksi ja koen, että olen tullut rohkeammaksi ruotsin kielen puhujana. Ruotsin kulttuuri avautui uudella tavalla, kun sen koki itse.”

”Parasta koulutuksessa oli ruotsin puhuminen, Ahertajien tapaaminen ja kaikkialla lämmin vastaanotto.”

”Ylitin omat odotukseni ja kykyni ruotsin kielen osalta. Pystyin keskustelemaan ruotsiksi ruotsalaisten kanssa.”

”Parasta oli oman ruotsin kielen vahvistuminen ja uskallus käyttää sitä ilman pelkoa selvitä tilanteista. Koko kurssin sisällöstä muodostui kokonaisuus, joka varmasti säilyy mielessä yhtenä elämän upeista kokemuksista.”

”Gävlen kunnan työntekijöiden yhteistyön seuraaminen oli parasta!”

”Sain vahvistusta siihen, että vielä jonain päivänä työskentelen ruotsin kielellä ja käytän kieltä luontevasti eri tilanteissa. Eniten ilahdutti myös se, että nyt todistetusti tulen ymmärretyksi.”

”Parasta oli Ahertajien tapaaminen, sillä huomasi miten he nauttivat meidän läsnäolostamme siellä.”

Opiskelijoiden palautetta opintomatkalta