Sanasto ja kolme K:ta

20.6.2019
Kieli ja kulttuuri hoitotyössä -hanke on tarjonnut täydennyskoulutusta hoiva-alan työntekijöille eri puolilla Ruotsia. Työpajoissa on toiminnallisin harjoituksin vahvistettu osallistujien valmiuksia käyttää suomen kieltä omassa työssään.

Olen yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt ruotsinsuomalaisten hoitalan toimijoiden kanssa. Olemme kerranneet kieltä ja valaneet uskoa toisiimme, että kyllä pärjätään suomen kielellä vaikka se ei aina niin modernia ja kieliopillisesti oikeaa olisikaan. Tärkeintä on, että uskallamme ottaa kielitaitomme käyttöön ja avata suumme.

Hyväksi koettu harjoitus kielenoppimiseen, moniaistisuuteen ja rentoutumiseen on tuttu kurssilaisilleni.

Kertaamme kehonosien nimiä suomeksi, siitä ‘3 K’ : keho, kosketus ja kuuntelu.

Valitaan parit ja otetaan yksi tuoli. Parhaiten harjoitus onnistuu, jos istuja sulkee silmänsä. Varmistetaan, että koskettelija pystyy vaivatta kiertämään istujan (tuolin) ympäri. Taustalla voi soida rentouttavaa musiikkia.

Kuva 2


– Jalkaranne ? Ai NILKKA!

Toinen istuu tuoliin ja ottaa hyvän istuma-asennon, kädet lepäävät rentoina reisien päällä.

Toinen pareista koskettaa rauhallisesti ja napakalla otteella istujan kehonosia. Istuja nimeä ääneen sen kehonosan, jota kosketetaan. Aluksi voidaan käydä läpi tärkeimmät kehonosat kuten käsi / jalka / pää jne. ennen kuin mennään yksityiskohtiin esim. ranne / lapaluu / polvi / poskipää/ peukalo


Siunaus ? Ei, päälakea tässä haetaan.

Kuva 3

Harjoitusta voi vaikeuttaa lisäämällä oikea / vasen määrittelyn.

Työskentely pidetään kiireettömänä ja rauhallisena. Kosketukseen voi liittää myös mielikuvan, että rentouttaa kyseisen kehonosan.

Pareista paremmin kieltäosaava voi aloittaa istujana eli kehonosien nimeäjänä, jolloin koskettelija voi „kerrata“ ja päivittää omaa osaamistaan.

Vaihdetaan paikkoja.

Ruotsinsuomalaisille on tuottanut vaikeuksia muistaa  mm. sanoja ‚solisluu‘  ja nilkka. Ei, ei ole avainluu (nyckelben)  eikä jalkaranne , vaikka suora käännös tai sanan johtaminen  niin helppoa ja houkuttelevaa olisikin.

Olen käyttänyt harjoitusta rentoutus-  ja pariharjoituksena ruotsinsuomalaistenkoulutuksissa sekä vieraan kielen kehonosien nimitysten opettelussa. Harjoitus sopii myös kotona oman lapsen kanssa tehtäväksi.

Kannatan koko kehon ja aistimaailman mukaanottamista kielenoppimiseen – lyö monta kärpästä yhdellä iskulla!

Sanasto ja kolme K:ta