Tietoa hankkeista

Ryhmäkuva.

Språkbroar –
Kieli- ja kulttuurikompetenssi sillanrakentajina

2021–2022

Hankkeen tarkoituksena on kerätä merkityksellisiä kokemuksia ja muistoja suomalaisuudesta, suomalaisesta kulttuurista ja mielenmaisemasta, jotka edistävät hyvinvoinnin kokemusta ikäihmisenä Ruotsissa. 

Tavoitteena hankkeessa on lisätä ymmärrystä ja kaventaa kulttuurista kuilua sukupolvien välillä ja näin edistää toisen sukupolven ruotsinsuomalaisten tietoa ja tietoisuutta suomalaisuudesta. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa ja kehittää hankkeeseen osallistuvien ruotsinsuomalaisten suomenkielen taitoa ja suomalaisten ruotsinkielen osaamista. 

Hankkeessa tuotetaan innovaatio-opintoja, opinnäytetöitä ja opintojaksoja vapaasti valittavina opintoina. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa ruotsinsuomalaisten muistoista ja merkityksestä identiteetin säilymiselle ja hyvinvoinnille. 

Mukana hankkeessa ovat Metropolia AMK, Gävlen kunta ja Tukholman Suomi-instituutti. Hanke on jatkoa Kieli ja kulttuuri hoitotyössä -hankkeelle.

Kieli ja kulttuuri hoitotyössä

2018-2019

Tukholman Suomi-instituutin ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen aloitteesta käynnistyy Kieli ja kulttuuri hoitotyössä – hanke, jonka tavoitteena on edistää hoitoalan ammattilaisten ja opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamista Suomessa ja Ruotsissa. Gävlen kunta ja Metropolia ammattikorkeakoulu osallistuvat hankkeeseen.

Projektiin kutsutut suomenkieliset hallintoalueet Ruotsissa suunnittelevat ja toteuttavat omassa työyhteisössään suomen kielen oppimista ja kulttuuriosaamista tukevan kehityshankkeen. Suomalaiset opiskelijat ja opettajat osallistuvat tähän kehitystyöhön ja kartuttavat omaa kielitaitoaan ja ammattikielen oppimista vuorovaikutuksessa ruotsalaisten kanssa. Nordplus- kielet ja kulttuuri -ohjelman tuella toteutettava hanke edistää kieli- ja kulttuuritaitojen lisäksi elinikäistä oppimista, osapuolten verkostoitumista ja yhteistyötä ja siihen kuuluu konferenssien lisäksi opintomatkoja.