Info

Ryhmäkuva.

Språkbroar

2022–

Syftet med projektet är att samla de meningsfulla upplevelser och minnen av finskhet, finsk kultur och mental landskap och om Finland, som främjar upplevelsen av välbefinnande som äldre i Sverige.

Ett annat mål med projektet är att öka förståelsen och minska den kulturella klyftan mellan generationerna och på så sätt främja kunskapen och medvetenheten om finskhet bland andra generationens sverigefinnar. Ett mål är också att förbättra och utveckla de finska språkkunskaperna hos de sverigefinländare som deltar i projektet samt svenska språkkunskaper hos finländarna. Projektet producerar innovationsstudier, examensarbeten och studiekurser som fritt valda studier. Dessutom tar projektet fram forskningsdata om sverigefinnarnas minnen och deras betydelse för bevarandet av identitet och välbefinnande.

Metropolia AMK, Gävle kommun och Stockholms Finlandsinstitut är involverade i projektet. Projektet är en fortsättning på projektet Språk och kultur i vård och omsorg.

Språk och kultur i vård och omsorg

2018–2022

Finlandsinstitutet i Stockholm och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland har tagit initiativ till ett projekt för att öka språk- och kulturkunskaperna hos personal och studerande inom vård och omsorg i båda länderna. Vård och omsorg i Gävle kommun inom det finska förvaltningsområdet i Sverige och Metropolia yrkeshögskola som utbildar sjukvårdspersonal i Finland deltar i projektet.  

Inom detta projekt kommer de deltagande kommunerna i Sverige att ta fram och genomföra ett utvecklingsprojekt för att öka språk- och kulturkompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg. Studerande och lärare från Finland bidrar till detta utvecklingsarbete, övar sina kunskaper i svenska och bekantar sig med arbetsmiljön i Sverige och språkrelaterade arbetsmetoder inom vård och omsorg. Alla deltagande parter kommer att bygga nätverk länderna emellan. 

Projektet som stöds ekonomiskt av Nordplus nordiska språk -programmet främjar förutom språk- och kulturkunskaper även livslångt lärande, nätverksbyggande och samarbete mellan länderna. Konferenser och studiebesök ingår i projektet.