Språk och kultur inom vård och omsorg – konferens 2

juni 2019
Vård och omsorg i Gävle kommun, Luleå och Upplands Väsby inom det finska förvaltningsområdet i Sverige har deltagit i projektet som startades 2018 på initiativ av Finlandsinstitutet i Stockholm och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland . Livslångt lärande, nätverksbyggande och samarbete mellan länderna är övergripande mål för detta projekt med fokus på språklig […]

Vård och omsorg i Gävle kommun, Luleå och Upplands Väsby inom det finska förvaltningsområdet i Sverige har deltagit i projektet som startades 2018 på initiativ av Finlandsinstitutet i Stockholm och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland .

Livslångt lärande, nätverksbyggande och samarbete mellan länderna är övergripande mål för detta projekt med fokus på språklig och kulturell identitet och dess betydelse inom området vård och omsorg.

De deltagande kommunerna i Sverige har under hösten 2018 och våren 2019 tagit fram och genomfört utvecklingsprojekt för att öka språk- och kulturkompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg. Studerande och lärare från Finland har övat sina kunskaper i svenska språket och under en studieresa till Gävle bekantat sig med arbetsmiljön i Sverige och språkrelaterade arbetsmetoder inom vård och omsorg.

Under första konferensdagen presenteras påbörjade och genomförda utvecklingsprojekt och best practises, erfarenheterna delas, reflekteras och jämförs.

Under andra konferensdagen bekantar vi oss med aktuell forskning om kulturell identitet hos andra och tredje generationens sverigefinländare. Kai Latvalehto diskuterade vilken betydelse språk och minnen har för utveckling av identitet – och på vilket sätt olika generationer påverkats under olika tider.

Den kulturella identitetens betydelse i vardagen reflekterades i workshoparbete. På eftermiddagen besökte vi Folkhälsanhuset i Hagalund och bekantade oss med husets verksamhet och samarbete med kulturinstitutioner.

Under den tredje konferensdagen bekantade vi oss med professionella inom social- och hälsovården och föreningar som utvecklar metoder för bättre vård för minnessjuka personer, deras anhöriga samt sakkunniga som sköter om minnessjuka personer.

Glims gårdsmuseum, en gammal bondgård i Karvasbacka by i Bemböle erbjöd konferensdeltagare en glimt av landsbygdens ro alldeles mitt i det nutida Esbo och en guidning i anknytning till årets högtid, midsommar.

Språk och kultur inom vård och omsorg – konferens 2