Språk och kulturkompetens som brobyggare inom vård och omsorg

Projektet Språkbroar och Språk och kultur i vård och omsorg har varit ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Metropolia AMK i Finland, Gävle kommun och Finlandsinstitutet i Stockholm. Vår studieresa började i onsdags med en båttur från Helsingfors till Stockholm. Vår grupp beståg av Metropolia AMK-studenter från olika studielinjer. På fartyget berättade sjuksköterskan om sitt arbete på […]

Projektet Språkbroar och Språk och kultur i vård och omsorg har varit ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Metropolia AMK i Finland, Gävle kommun och Finlandsinstitutet i Stockholm.

Vår studieresa började i onsdags med en båttur från Helsingfors till Stockholm. Vår grupp beståg av Metropolia AMK-studenter från olika studielinjer. På fartyget berättade sjuksköterskan om sitt arbete på fartyget och vi fick även se hans arbetsplats. Han berättade hur en vanlig jobbdag såg ut. Det här var väldigt intressant. Resten av kvällen spenderades med buffé och karaoke.


Efter ankomsten till Stockholm på torsdagsmorgonen tog vi oss den direkta vägen mot Karoliska Institutet. Där berättade två lärare om skolans studieprogram och hur det är att studera sär. Efter lunch åkte vi kollektivt för att fortsätta vår resa mot Suomi-Koti. Chef för enheten och biträdande chefen för Suomi-koti talade om hurdant det är att arbeta på ett finskspråkigt äldreboende. Vi fick också gå runt och se några boendes egna rum och de gemensamma utrymmena. Vi fick kaffe och glass också.
Äntligen kunde vi ta våra resväskor till hotellet och äta middag.


På fredag deltog vi i seminariet Språk och kulturkompetens som brobyggare inom vård och omsorg i Finlandsinstitutet. På seminariet presenterades projektets resultat och beståg av olika workshops och där kunde deltagare bekanta sig med olika material som hade skapats under projektet. Målet med projekten Språkbroar och Språk och kultur i vård och omsorg har varit att främja språk- och kulturkompetensen hos sjuksköterskor och studeranden i Finland och Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/brist-pa-finsksprakig-omsorgspersonal-i-gavle-kommunen-letar-i-finland–dt1vx0

Språk och kulturkompetens som brobyggare inom vård och omsorg