PROJEKTET SPRÅK- OCH KULTURKOMPETENS SOM BROBYGGARE, SLUTSEMINARIET I STOCKHOLM

25.8.2023
Fredagen den 25 augusti 2023 9.00 Anmälning och morgonkaffe 10.00-12.00 Presentation av projektet Språk- och kulturkompetens som brobyggare Projektledare Katja Hämäläinen, Yrkeshögskolan Metropolia Teater- och kulturansvarig Raija Airaksinen-Björklund, Finlandsinstitutet i Stockholm Strateg social hållbarhet med inriktning mot nationella minoriteter Pilvi Mattila-Sundström, Gävle kommun 12.00-13.00 Lunch på Finlandsinstitutet i Stockholm 13.00-14.30 Vad har vi åstadkommit? Presentation […]

Fredagen den 25 augusti 2023

9.00 Anmälning och morgonkaffe

10.00-12.00 Presentation av projektet Språk- och kulturkompetens som brobyggare

  • Projektledare Katja Hämäläinen, Yrkeshögskolan Metropolia
  • Teater- och kulturansvarig Raija Airaksinen-Björklund, Finlandsinstitutet i Stockholm
  • Strateg social hållbarhet med inriktning mot nationella minoriteter Pilvi Mattila-Sundström, Gävle kommun

12.00-13.00 Lunch på Finlandsinstitutet i Stockholm

13.00-14.30 Vad har vi åstadkommit? Presentation av projektets produkter

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Åtminstone följande non-stop workshoppar (á 20 min):

Workshop 1: Kommer du ihåg? Sjuksköterskestuderande Heidi Kullberg och arbetsterapistuderande Elmo Himberg presentar kort som hon och sina studiekompisar har tillverkat för att förbättra minnet.

Workshop 2: Den finländska kulturen gör vardagen glad! Raija Airaksinen-Björklund presenterar ett materialpaket för den finländska kulturen.

Workshop 3: Snar hjälp är dubbel hjälp! Katja Hämäläinen berättar om saker man borde veta och komma ihåg när man får en praktikant/arbetstagare från Finland. Krista Lehtonen berättar om Yrkeshögskolan Metropolian och hur man rekryterar till Sverige.

Workshop 4: Erfarenheter av multiprofessionellt samarbete: Studerande som Oppfinnar-Jocke. Lektor Miia Pulkkinen och Jari Pihlava berättar om det samarbete som studerande inom socialt arbete och vård och omsorg har gjort och vilka samarbetsmöjligheter en finländsk yrkeshögskola kan erbjuda till de finska förvaltningsområdena i Sverige. Kom och diskutera hur vi kan hjälpa ditt förvaltningsområde i framtiden?

16.30-17.00 Avslutning

PROJEKTET SPRÅK- OCH KULTURKOMPETENS SOM BROBYGGARE, SLUTSEMINARIET I STOCKHOLM