VÄLMÖTT INOM ÄLDREOMSORGEN

17.5.2023
VÄLKOMNA TILL WEBBINARIET! Välkomna till ett webbinarium där några högskolestuderande inom äldreomsorg, blivande geronomer, berättar om god praxis inom den finländska äldreomsorgen och hur man kan erbjuda klienter inom äldreomsorg en meningsfull vardag med inslag av små guldkanter. Studerandena har finska som modersmål, och de har bearbetat sina presentationer i en kurs i arbetslivets svenska […]

VÄLKOMNA TILL WEBBINARIET!

Välkomna till ett webbinarium där några högskolestuderande inom äldreomsorg, blivande geronomer, berättar om god praxis inom den finländska äldreomsorgen och hur man kan erbjuda klienter inom äldreomsorg en meningsfull vardag med inslag av små guldkanter. Studerandena har finska som modersmål, och de har bearbetat sina presentationer i en kurs i arbetslivets svenska (5 ECTS). Kom och hjälp studerandena med sina presentationer och lyssna på intressanta nyheter från den finländska äldreomsorgen!

Katja Hämäläinen, lektor i svenska och engelska vid Yrkeshögskolan Metropolia, Finland

Efter presentationerna kan publiken gärna ställa muntliga frågor eller skriva sina kommentarer i chatten.

Länken till webbinariet: Click here to join the meeting

Alisa Höglund, Satu Kuusi, Anna-Maija Ohvo och Outi Salento

FRAMÅT TILLSAMMANS TROTS MINNESJUKDOMAR

Egenvårdsgruppträningen i Finland ger nytt hopp och kamratstöd för äldre par där den ena partnern nyligen fått en diagnos angående minnessjukdom.

Taina Jäppinen, Sami Kuusisto, Taru Varpenius och Saila Ylitalo

DJURVÄNNERNA FÖRBÄTTRAR DE ÄLDRES LIVSKVALITET

Närvaron av djur kan ge många goda hälsoeffekter. Djuren ger de äldre närhet och ömhet. De väcker ofta minnen från barndomen. Det får den äldres minne att fungera aktivare och väcka positiva känslor. Vi berättar om olika sätt att arbeta med djurvänner i Finland och om organisationen Green Care Finland.

Mira Pohjola och Ella Saarikko

KAMRATSTÖDET ÄR VIKTIGT!

Kamratstödet är den viktigaste formen av hjälp och stöd för många minnesjuka och anhöriga. I sin enklaste form betyder det att personer i samma situationer kan dela med sig av sina erfarenheter.

Nea Lillfors och Minna Niemi

EVONDOS – TILL STÖD FÖR BOENDET I HEMMET

Läkemedelsroboten Evondos stöder en trygg och självständig medicinering. Den finländska läkemedelsroboten Evondos påminner klienten om att ta rätta mediciner vid rätt tidpunkt i rätt dos.

Kaisa Salokangas och Nina Wikholm

FRIVILLIGARBETE – AKTIVITETER MED ETT STORT HJÄRTA

Antalet äldre ökar ständigt, och frivilligarbetet blir allt viktigare i äldre människors liv i Finland.  Det skapar en känsla av gemenskap och stödjer en att orka i vardagen.

Jonna Kotoaro och Venla Suhonen

VI REHABILITERAR I FINLAND!

Det rehabiliterande arbetssättet är mycket populärt i Finland. Det är ett sätt vars mål är att bibehålla och stödja klienters egna resurser och operativa förmåga så länge som möjligt.

VÄLMÖTT INOM ÄLDREOMSORGEN